Dne 17. 6. 2013 se uskutečnil 1. výjezdní turnaj tenisové sekce Sportovního spolku seniorů Radlice, jehož pořádání okomentoval předseda spolku takto:

Jarní turnaj svolali jsme na poslední chvíli
Do Jinonic na tenis z Radlic senioři pílí
Tam hrají, jedí, pijí, ze sebe si střílí
Fotografie zachycuje jak se nám tam líbí