Dne 31. 12. 2014 se uskutečnil v pořadí již 3. ročník SILVESTRMÁSTRSEYORKAPu.

 

 POZVÁNKA

pro všechny členky i nečlenky, členy i nečleny, hosty i hostesky na

  1. SILVESTRMÁSTRSENYORKAP 2014

pořádaný

Sportovním spolkem seniorů Radlice

ve středu 31.12.2014 v 9:00 hod na kurtech v Radlicích

Program:

jako vždycky

8:30-9:00    1.sklenička a nasazení do skupin

9.00-10:00   líté tenisové boje ve skupinách

10:00-10:15   2.sklenička

10:15-11:15   ještě lítější tenisové boje pořád ještě ve skupinách

11:15-11:30   3.sklenička+občerstvení

11:30-12:15   nejlítější tenisové boje a to je semifinále

12:15-12:30   4.sklenička+zbytek občerstvení

12:30-13:00   hraje, kdo může, pije i kdo nemůže a máme tu finále

13:00-14:00  vyhlášení nejdéle vydržících a desedomu!!!!

14:00- sběr a odvoz padlých a nevydržících

 

Za Sportovní spolek seniorů Radlice

ředitel turnaje: Dušan Synek

a jeho pomocníci

Milan Jirka a Eva Kalhousová a Pepa Šťastný

Senioři všech zemí - sportujte !

DOKUD MŮŽETE !

PROPOZICE

 

Vedeni snahou po zatraktivnění turnaje pro televizní a především zahraniční diváky zkracujeme dobu tenisových klání na úkor větší časové dotace společenskému prolínání a gastronomickému testování, jak si o to četní diváci v četných dopisech psali.

Tak tedy:

 

V 9:00 hod jsou rozehrány první tenisové zápasy. To znamená, že prezentace končí 9:09 hod, a to ještě jenom pro ty, co mají protekci. Po tomto čase již SERO  VENIENTIBUS  OSSA (v českém překladu pro prostší nelatiníky Nasrat, jó nasrat), jak jsem byl poučen Luborem Pelikánem a Pavlem Totůškem, za což jim za nás všechny děkuji. Po čase 9:09 již nikdo, hlavně já, nebude moci v registraci hráčů dělat takový binec, jaký jsem udělal já vloni.

 

Každé utkání se hraje na 1 set, a to beze ztrát. To znamená, že za stavu 40:40 kdo vyhraje fiftýn

vyhrává game.

Set se hraje bez tajbrejku, to je do 6 gamů. To znamená, že za stavu 5:5 kdo vyhraje game vyhrává

 

A teď pozor!

 

Finálové utkání před zaplněnou bouřící arénou se hraje na 1 set se ztrátami, a za stavu 6:6 s tajbrejkem !

 

Žádám o pečlivé prostudování těchto propozic. Jejich detailní znalost bude prověřena zkapalněným testem před nástupem na kurt.

 

 Současně upozorňuji účastníky turnaje, že v souladu s Chartou lidských práv a svobod, Mezinárodní tenisovou federací, Magnou Chartou Libertatis, směrnicí Evropské unie, Ústavou České republiky, Zlatou bullou sicilskou, Opoziční smlouvou, Čtyřmi pražskými artikuli a Zákonem o dani s přidané hodnoty budete při vstupu do Síně tenisové slávy pro rok 2014 obráni sličnou pokladní o částku

 300,-Kč jako startovné, což jistě s potěšením uvítáte. 

Nehrající hosté přispějí ke zdaru turnaje dle svého uvážení  a dle toho jak se jim bude u nás líbit.

Věřím, že hodně.

 

Senioři všech zemí – sportujte !

Dokud můžete.

 

Všechny zdraví a mnoho úspěchů v konzumaci i ve hře přeje

Pepa Šťastný